Order 
Number
For Use With 
Cylinder Type
Description Valve 
Number
Air Supply 
Required
(psi)
Reservoir Oil 
Port 
(in.)
Weight
(lbs.)
Capacity 
(cu. in.)
Usable
(cu. in.)
PA50 Single-Acting Base model pump with high density polyethlene reservoir. 40-120 105 98 3/8 NPTF 14.2
PA50M Single-Acting PA50, except has metal reservoir. 40-120 105 98 3/8 NPTF 16.2
PA50R Single-Acting PA50, except has 12 foot remote control. 40-120 105 98 3/8 NPTF 18.5
PA50RM Single-Acting PA50, except has metal reservoir. 40-120 105 98 3/8 NPTF 20.5
PA50R2 Single-Acting PA50R, except has 2 gallon reservoir. 40-120 2 gal. 454 3/8 NPTF 28.5
PA50D Single-and Double Acting PA50, except designed to operate either single-or double-acting systems. Valve function: Advance / Return 9504
3-way / 4-way
40-120 105 98 3/8 NPTF 18.4
Order 
Number
For use with 
Cylinder Type
Description Valve 
Type
Valve 
Number
Valve 
Function
Control Switch Motor Reservoir
Usable Capacity  
(cu. in.)
PE102 Single-Acting Base model pump with 1/4 hp motor. 
Bladder type reservoir, 110 volt power required.
2-Way/ 
Auto. Dump
9561 Advance
Return 
(Auto.)*
Rocker Type off, 
Momentary on
1/4 hp, 110/115V
50/60 Hz, Single Phase
60
PE102A Single-Acting PE102, except has automatic dump valve. Auto. Dump 9562 Advance
Return**
Rocker Type off, 
Momentary on
1/4 hp, 110/115V
50/60 Hz, Single Phase
60
PE102-220 Single-Acting PE102, except requires 220 volt. 2-Way/ 
Auto. Dump
9561 Advance
Return 
(Auto.)*
Rocker Type off, 
Momentary on
1/4 hp, 110/115V
50/60 Hz, Single Phase
60
PE102A-220 Single-Acting PE102A, except requires 220 volt. Auto. Dump 9562 Advance
Return**
Rocker Type off, 
Momentary on
1/4 hp, 220/230V
50/60 Hz, Single Phase
60
PR102 Single-Acting PE102, except requires 12 volt DC. 2-Way/ 
Auto. Dump
9561 Advance
Return 
(Auto.)*
Rocker Type off, 
Momentary on
1/4 hp, 12V† 60
PR102A Single-Acting PE102A, except requires 12 volt DC. Auto. Dump 9562 Advance
Return**
Rocker Type off, 
Momentary on
1/4 hp, 12V† 60
PE104 Single-Acting/ 
Double-Acting
Base model pump has 4-way valve for operating double-acting systems. 
110 volt power required.
4-Way 9563 Advance
Hold 
Return
Rocker Type off, 
Momentary on
1/4 hp, 110/115V
50/60 Hz, Single Phase
60
PE104-220 Single-Acting/ 
Double-Acting
PE104, except requires 220 volt. 4-Way 9563 Advance
Hold 
Return
Rocker Type off, 
Momentary on
1/4 hp, 220/230V
50/60 Hz, Single Phase
60
PR104 Single-Acting/ 
Double-Acting
PE104, except requires 12 volt DC. 4-Way 9563 Advance
Hold 
Return
Rocker Type off, 
Momentary On
1/4 hp, 12V† 60

 

Thông tin đặt hàng
 
   
 
 
 
Gửi sản phẩm cho bạn bè
   

Sản phẩm khác

Bảo hành

Cam kết thực hiện dịch vụ bảo hành sản phẩm. Hỗ trợ dịch vụ sửa chữa xin vui lòng liên hệ Hotline : 024.35667269

Chính sách kinh doanh

Khi tham gia hợp tác cùng công ty chúng tôi, quý vị sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi tốt nhất. Xin vui lòng liên hệ Hotline : 024.35667269

Vận chuyển

Cam kết thực hiện chuẩn mực trong phân phối từ khâu giao hàng và vận chuyển hàng. Hỗ trợ miễn phí vận chuyển vui lòng liên hệ hotline : 024.35667269